ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດ