ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການຂອງອົງການສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍ – ທະນາຄານບ້ານ (NSOs -VBs)

ພາບບັນຍາກາດ ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການຂອງອົງການສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍ – ທະນາຄານບ້ານ (NSOs -VBs) ແລະ ການກະກຽມ ຂະບວນການມອບວຽກໃຫ້ແກ່ ສມກຈ. ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 6 -7 ກໍລະກົດ 2020