ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ປະຊຸມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ

ປະຊຸມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2021, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ, ຊັ້ນ 7, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດພິທີ ໂດຍ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດການ, ບັນດາຄູຝຶກ ຈາກ 7 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ໂຄງການ MRA-AFP
#LMFA