ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ພີທີເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະມາຄົມ LAOSME

ພີທີເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະມາຄົມ LAOSME

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2021 ທີ່ພັດຕະຄານ Saint Phila Convention Hall, ໃຫ້ກຽດລົງນາມໃນສັນຍາແມ່ນ:
ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
ທ່ານ ລິດທິໄກ ພູມມະສັກ, ປະທານສະມາຄົມ LAOSME
#LAOSME #MOU #lmfa