ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

NDTMFI Panyaphone focuses on supporting MSMEs and SMEs to access to finance

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ປັນຍາພອນ (ສມກຈບ ປັນຍາພອນ) ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນການເງິນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປ່ອຍເງິນກູ້ຂະໜາດນ້ອຍນັບແຕ່ປີ2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະແດງອອກຄື: ໄລຍະປີ 2017 ຫາ 2018 ມີລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເຖິງ 126 ຄົນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 669.741.940 ກີບ. ຂະນະທີ່, ປີນີ້ທາງສະຖາບັນກໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າປ່ອຍກູ້ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຫາກທຽບໃສ່ກັບປີ 2018 ຜ່ານມາ.


ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ສຸລິຍະ, ປະທານ ສມກຈບ ປັນຍາພອນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສະຖາບັນພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທະນາຄານເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເຮົາມີການປ່ອຍກູ້ແບບເກັບເປັນອາທິດ ແລະ ເກັບເປັນເດືອນ ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 50 ລ້ານກີບ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການແລ່ນເອກະສານໃດໆ ຂໍແຕ່ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ, ລະບຽບສິນເຊື່ອຂອງສະຖາບັນເຮົາກໍ່ສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ.

ສໍາລັບການປ່ອຍເງິນກູ້ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ໄດ້ປ່ອຍກູ້ລາຍອາທິດ ແລະ ປ່ອຍກູ້ລາຍເດືອນລວມທັງໝົດ 184 ລ້ານກີບ; ເກັບເງິນຕົ້ນກູ້ລາຍອາທິດ ແລະ ເກັບເງິນດອກລາຍອາທິດໄດ້ທັງໝົດ 178 ລ້ານກວ່າກີບ.

ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ສຸລິຍະ, ປະທານ ສມກຈບ ປັນຍາພອນ

ສ່ວນປີ 2018 ແມ່ນມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2017 ຜ່ານມາ 13%. ໃນນີ້, ປ່ອຍກູ້ລາຍອາທິດ ແລະ ປ່ອຍກູ້ລາຍເດືອນ 1 ຕື້ 129 ລ້ານກວ່າກີບ; ເກັບເງິນຕົ້ນກູ້ລາຍອາທິດ ແລະ ເກັບເງິນຕົ້ນກູ້ລາຍເດືອນ 707 ລ້ານກວ່າກີບ; ເກັບເງິນດອກກູ້ລາຍອາທິດ ແລະ ເກັບເງິນດອກກູ້ລາຍເດືອນ 209 ລ້ານກວ່າກີບ. ນອກນັ້ນຍັງມີເງິນເຄື່ອນໃຫວອື່ນໆ 422 ລ້ານກວ່າກີບ.

ປະທານ ສມກຈບ ປັນຍາພອນ ຍັງອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ການປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ເກັບເງິນຄືນໃນປີ 2018 ຜ່ານມາຖືວ່າດີຫຼາຍ ເພາະເຮົາປ່ອຍກູ້ແບບອາທິດທັງໝົດ 443 ລ້ານກີບ ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ 73% ເທົ່າກັບ 366 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູ້ແບບລາຍເດືອນ 686 ລ້ານກວ່າກີບ ສາມາດເກັບຄືນໄດ້ 70% ເທົ່າກັບ 341 ລ້ານກວ່າກີບ; ແຕ່ສໍາລັບໃນປີ 2019 ທາງສະຖາບັນພວກເຮົາຈະປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຖ້າທຽບໃສ່ກັບປີ 2018 ຜ່ານມາ.


ສມກຈບ ປັນຍາພອນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດອິງຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເລກທີ 0861/ຈທວ ລົງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ແລະ ອິງຕາມໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 78/ກຄສງ ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ພິທີເປີດສະຖາບັນຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສອງຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະຖາບັນພວກເຮົາໄດ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຢູ່ເລື້ອຍໆ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ່ວມມື, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ແລ້ວນໍາມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ພິເສດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ. “ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ກ່າວ.”

[ເນື້ອໃນ-ຮູບພາບ: ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ]