ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

MFA requires internship

 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນຈຳນວນ 16 ທຶນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈະຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຈຳນວນ  30.000 ກີບ/ວັນ/1ທຶນ ອີງຕາມວັນທີ່ມາເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜຸ້ສະໝັກໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເອົາປະສົບການໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ.

ສະຖານທີ່ຝຶກງານແມ່ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້ ໂດຍລະບຸແຂວງທີ່ຕົນຢາກລົງຝຶກໃສ່ໃນແບບຟອມສະໝັກ ບ່ອນໝາຍເຫັດ.

ນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົວເອງມາໄດ້ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ:

ຟອມລົງທະບຽນອອນໄລນ໌ ຝືກງານ ກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ຫຼື ສາມາດສົ່ງເຂົ້າມາທີ່ອີເມວ mfa@laomfa.local

ນອກນັ້ນຍັງສາມາດເຂົ້າມາຍື່ນທີ່ຫ້ອງການ ສມກຈ ໄດ້ເລີຍທີ່ ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

ຮັບສະໝັກຮອດວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019