ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ

  ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈະຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຈຳນວນ 30.000 ກີບ/ວັນ/1ທຶນ ອີງຕາມວັນທີ່ມາເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜຸ້ສະໝັກໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ໃນສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເອົາປະສົບການໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. ສະຖານທີ່ຝຶກງານແມ່ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້ ໂດຍລະບຸແຂວງທີ່ຕົນຢາກລົງຝຶກໃສ່ໃນແບບຟອມສະໝັກ ບ່ອນໝາຍເຫດ. ນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົວເອງມາໄດ້ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ:

ນອກນັ້ນຍັງສາມາດເຂົ້າມາຍື່ນທີ່ຫ້ອງການ ສມກຈ ໄດ້ເລີຍທີ່ ບ້ານ ອາມອນ, ຮ່ອມ 23 (23/3), ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.