ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ປະຈຳປີ 2020

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ປະຈຳປີ 2020

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ປະຈຳປີ 2020, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຂັນມະນີ ສຸທຳມະວົງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.