ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສຳເລັດໄປ 5ບ້ານແລ້ວ ກັບການເປີດດຳເນີນງານປ່ອຍເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ

ສຳເລັດໄປ 5ບ້ານແລ້ວ ກັບການເປີດດຳເນີນງານປ່ອຍເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ຂອງແຜນງານລາວ/030 ຍັງອີກ 33 ບ້ານ😁 ສູ້ໆ ທີມງານ #ສມກຈ #ສຍຂ #ສຍມ #ພຜທ #ຜກມ