ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານປະສານງານປະຈໍາໄຕມາດ1/2020 ລະຫວ່າງ ກຄສງ ແລະ ສມກຈ

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານປະສານງານປະຈໍາໄຕມາດ1/2020 ລະຫວ່າງ ກຄສງ ແລະ ສມກຈ