ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ແຈ້ງຜົນການປະເມີນແບບສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມປີ 2019

ກ່ອນອື່ນໝົດກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ສະຫຼະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າຕອບແບບສອບຖາມ ການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ປະຈໍາປີ 2019. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະແຈ້ງຜົນຂອງການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ກັບທຸກທ່ານ, ແລະພ້ອມນີ້, ສມກຈ ກໍຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຄູຝຶກ, ບໍລິສັດ ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ສະຫມັກເຂົ້າມາຕາມຫົວຂໍ້ ດັ່ງກ່າວ, ລາຍລະອຽດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດ ຕາມລີ້ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜົນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມປີ 2019

MFA Bid to find training providers for 6 topics 2019