ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ

ເປີດແລ້ວ!!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີ ການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ   ສມກຈ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໃນການເປີດບັ້ນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ […]