ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Basic accounting-Finance for MFIs

21/07/2021

ພື້ນຖານການບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງ ສກຈ/ສສງ/Basic accounting-Finance for MFIs,
ຜ່ານລິ້ງ zoom ວັນທີ 20-22/07/2021 (3ວັນ)
ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://forms.gle/NWpnigXh2PKYxAmN8