ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Risk management

01/09/2021

ຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ/Risk management
ຜ່ານລີ້ງ zoom ວັນທີ 01-03/09/2021 (3ວັນ)
ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://forms.gle/jdMVghTrii8StSbd8