ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສຳເລັດການກວດສອບການບໍລິຫານງານທາງດ້ານສັງຄົມ Social Performance Audit ສຳລັບ ສກຈຮ ໂຊກໄຊ DTMFI Sokxay ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 21-25/10/2019.