ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມສຳມະນາຫົວຂໍ້:”ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່”

ຝຶກອົບຮົມສຳມະນາຫົວຂໍ້:”ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່” ໃນວັນທີ 6-8 ກັນຍາ 2023
ລົງທະຄລິກທີ່ລິ້ງ: https://forms.gle/HsKSggQJaS7Fh2k79