ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນຳ”

ລົງທະບຽນໂດຍການສະແກນ QR Code ຫຼືຄິກທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ້ມ

https://forms.gle/agXk6rK5cksrHB696