ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະມາຊິກ

Microfinance Association Members list 92 MFIs

 

OrganizationFull namePositionAddressTel/FaxEmail/WebsiteJoined
ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ
DTMFI Oudomxay Development
ເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ081-211025, 081-312368microfinane_odx@yahoo.com,2012
ສກຈບ ສະສົມຊັບ
NDTMFI SaSomSab
ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5555 5639,chanpheng.lilavong@gmail.com,2011
ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ
NDTMFI SouayKanPhatthana
ບ້ານ ພັນໄຊ, ຖະໜົນຟ້າທີ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ020 2234 7779, 064 312060,soukvilay1@hotmail.com,2011
ສກຈບ ໄຊນິຍົມ
NDTMFI Xayniyom
ບ້ານ ໜອງເມືອງດາ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ020 23966600, 081211853khan_xmi@yahoo.com,2011
ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່
NDTMFI Khomvangmai
ບ້ານ ບໍ່ນາງົວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2980 4318,info.kvmmfi@gmail.com,2011
ສກຈບ ຫົງສາ – ເມືອງເງິນ
NDTMFI Hongsa-Ngeun district
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫົງສາ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ020 5557 7662, 074 860 002chaykham.ccsa@gmail.com,2011
ສກຈບ ຍືນຍົງ (ເມືອງຮົ່ມ)
NDTMFI Yeunyong District
ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 318055, 020 5541 0405,cdtclaos@yahoo.com,2011
ສກຈບ ເມືອງຄອບ – ຊຽງຮ່່ອນ
NDTMFI Khop-Xienghorn district
ບ້ານ ຜາບົງ, ເມືອງ ຄອບ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ020 5516 1721, Fax: 074 710 056soukounthongmrthanousone@yahoo.com,2012
ສກຈບ ໂຮມຊັບພັດທະນາ
NDTMFI Homsabphathana
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ086 212184, 086 212164mai.sengdavanh@hotmail.com,2012
ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່
NDTMFI Alunmai
ບ້ານ ຫົວຂົວ , ເມືອງໄຊເຊດຖາ , ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 265 660, 021 265 660alunmai_mf@hotmail.com,2013
ສກຈບ ເນັກ
NDTMFI Next
ບ້ານ ໂພນເຄັງ , ເມືອງ ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 22217902,nextmfi@gmail.com,2013
ສກຈບ ອຸດົມເອກ
NDTMFI OudomEk
ບ້ານ ໜອງດ້ວງ , ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2200 3839,oudomekmicro@gmail.com,2013
ສກຈບ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບ
NDTMFI Houngheuangxab
ບ້ານ ຜານົມ , ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ030 997 2623, 071 213 341phoum.lao@gmail.com,2012
ສກຈບ ທະວີຊັບ
NDTMFI Thaveesab
ບ້ານ ໄຊສະອາດ , ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື036 210 099,vithaya.sayavong@hotmail.com,2011
ສກຈບ ທະວີໂຊກ
NDTMFI Thavisok
ບ້ານ ຫລັກ 52 , ເມືອງ ໂພນໂຮງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ023 331 024,thavisok_MFI@hotmail.com,2014
ສກຈບ ສະເຫຼີມສຸກ
NDTMFI Saleumsouk
ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 258 073,Phonesouda@saloumsouk.com,2014
ສກຈບ ໄຊອຸດົມ
NDTMFI Xayoudom
ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ໜ່ວຍ 39, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ021 264 843,xayoudome_mfi2012@outlook.com,2012
ສກຈບ ຈັນຈະເລີນ
NDTMFI Chanchaleum
ບ້ານ ນາປົ່ງ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ034 411 403,taukeophet@gmail.com,2015
ສກຈບ ວັນດາລາ
NDTMFI Vanhdala
ບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 5562 3548,vandalavdl@gmail.com,2015
ສກຈບ ໂຊກຄູນຊັບ
NDTMFI Sokkhounsab
ບ້ານ ຫວ້ຍອີເລີດ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 9919 6282, 030 5933 582,sokkhounsab@gmail.com,2015
ສກຈບ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ
NDTMFI BDP
ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່ , ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 316 505,chanhsada.kyophilavong@gmail.com,2015
ສກຈບ ສະຫວັນແດນຄຳ
NDTMFI SavanDenkham
ບ້ານ ວົງວິໄລ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ041 660 246, 041 660 246vanthanome.inthaon@giz.de,2015
ສກຈບ ປາກຊັນ
NDTMFI Paksan
ບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ປາກຊັນ , ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ020 55652531, 054 790245kongchanduangsongkharm@yahoo.com,2016
ສກຈບ ຊັບທະວີ
NDTMFI Sapthavy
ບ້ານ ສິໄຄທົ່ງ , ເມືອງ ສິໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 520 722,sapthavy@gmail.com,2016
ສກຈບ ໄພວັນ
NDTMFI Phaiwanh
ບ້ານ ນາແຮ່ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5666 6807,phaiwanhmfi@hotmail.com,2015
ສກຈບ ວິວົງສີ
NDTMFI Vivongsy
ບ້ານ ນາໂນນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ020 5576 2199,vivongsy@gmail.com,2016
ສກຈບ ໄຊທານີ
NDTMFI Xaythany
ບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5550 7655,xtnxyxay@yahoo.com,2016
ສກຈບ ເພັດອຸໄລ
NDTMFI Phethoulay
ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 466017, 020 5969 4995,pmimicro@gmail.com,2016
ສກຈບ ພອນມະນີ
NDTMFI Phonemany
ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ0207774 9666,beebee2609@windowlive.com,2016
ສກຈບ ວາລິລັກ
NDTMFI valilak
ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5943 3666,souksavaly@hotmail.com,2016
ສກຈບ ສະຫວັນຄຳ
NDTMFI Savankham
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 990 389,svkmicrofinance@savankham.com,2016
ສກຈບ ອາລີ ພັດທະນາ
NDTMFI Aly Devalopment
ບ້ານ ນາ (ທ່າງ່ອນ), ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5839 9998,alymid2015@gmail.com,2016
ສກຈບ ຫົງຄຳ
NDTMFI Hongkham
ບ້ານ ຫວ້ຍສະເຫງົາ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 2333 3616,hongkhamkeoduangsy@gmail.com,2016
ສກຈບ ເທບທິດາຄຳ
NDTMFI thepthidakham
ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ020 9977 7789, Fax: 041 251680somchay.chansina@gmail.com,2016
ສກຈບ ພັນທະວີ
NDTMFI Panthavy ( PTV)
ບ້ານໂພນທັນ , ເມອືງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5988 8879,sms_soumisay@yahoo.com,2016
ສກຈບ ເຮືອງປັນຍາ
NDTMFI Huongpany
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ031 213881, 031 213881gee_6694@hotmail.com,2016
ສກຈບ ປັນຍາພອນ
NDTMFI Phanyaphone
ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 59585988,Nithv@yahoo.com,2015
ສກຈບ ອຸດົມຊັບ
NDTMFI Oudomsap
ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5528 8387,viengkham1186@hotmail.com,2016
ສກຈບ ທິບອາພອນ
NDTMFI Thipaphone
ບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ020 2276 8111,Tappakse2016@gmail.com,2016
ສກຈບ ຍອດທົງ
NDTMFI Yordthong
ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2323 2308,nhotthong.phongsy@outlook.com,2016
ສກຈບ ພັນຈະເລີນຊັບ
NDTMFL Phanjalernsab
ບ້ານ ນາດົງຈອງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ020 2241 2774, 064 314 553,phuangkeosavathdee@gmail.com,2016
ສກຈບ ວີເອວວີ
NDTMFI VLV
ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 454 780, Fax: 021 454 781info.vlvmfi@gmail.com,2016
ສກຈບ ໜຶ່ງດຽວພັດທະນາ
NDTMFI NeungdiewPhatthana
ບ້ານ ທ່າງອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 7772 2294, 030 9995518,onemfi@yahoo.com,2019
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ
DTMFI Ekphathana
ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 244 428, 021 244 395somphone.s@mfclao.com,2011
ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພັນ
DTMFI SaynhaiSamphanh
ເຮືອນເລກທີ183, ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ ໃຕ້, ຖະໜົນ ໄຊສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ041 214 596, 041 214 596tadam2547@hotmail.com,2011
ສກຈຮ ນິວຕັ້ນ
DTMFI Newton
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 223 447, 021 217 771lindas@newtonmfi.com,2011
ສກຈຮ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ
DTMFI Women and Family Development Fund
ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 454 553, 021 454 553pick_s178@yahoo.com,2011
ສກຈຮ ຈຳປາລາວ
DTMFI ChampaLao
ໜ່ວຍ 01, ເຮືອນເລກທີ 02 ; ຖະໜົນ ເພັດສະລາດ, ບ້ານ ຄອຍ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ071 260 550, 071 260 660souphontouy@yahoo.com / souphonmfi@gmail.com,2012
ສກຈຮ ປະຕູຄຳ
DTMFI Patukham
ບ້ານ ວັດຈັນທ່າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 254100, 021 254100khanmany@gmail.com,2012
ສກຈຮ ພອນວາລີ
DTMFI Phonevaly
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 222676,info@pvlmfi.com,2013
ສກຈຮ ໂຊກໄຊ
DTMFI Sokxay
ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 264 858,anousack2015@gmail.com,2015
ສກຈຮ ບໍຄໍາຈະເລີນຊັບ
NDTMFI Borkhamchalernsab
ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 216 920; 030 9766 051,microfinancesnp@gmail.com,2015
ສກຈຮ ຈຳປາສັກ ຈາໍກັດ
DTMFI Champasack
ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ , ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ031 215 171, 031 215 171asoulimeuangchan@gmail.com,2015
ສກຈຮ ມະນີ
DTMFI Manee
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 785 155, 021 785 156maneemicrofinance@gmail.com,2015
ສກຈຮ ພັດທະນາ ຜົ້ງສາລີ
DTMFI Phongsaly for Development
ບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ຖະໜົນບຸນເໜືອ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ088 210 234, 088 210 234ifdpmfi@yahoo.com,2011
ສກຈຮ ດອກຄູນ
DTMFI Dokkhoun
ຖະໜົນ ເນລະມິດ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄໍາ ໃຕ້, ຕູ້ໄປສະນີ 7437, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 261 825, 021 261 825Phetdara.fc@gmail.com,2012
ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ
SCU HouamchayPhatthana
ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນະເຂດ041 252153, 020 2210 1519, 041 252153boudsady.scuhp73@gmail.com,2011
ສສງ ຫົວແຊ່ຈະເລີນ
SCU HuasaeChaleun
ເລກທີ129, ຖະໜົນ 13ໃຕ້, ບາ້ນຫົວແສ້, ເມືອງບາຈຽງ. ແຂວງຈາໍປາສັກ031 900 173, 020 55758279, 031 900 173saiyakai@hotmail.com,2011
ສສງ ເຊໂນ
SCU Seno
ເຮືອນ 201, ບ້ານໄຊຍະມຸງຄຸນ, ຖະໜົນ ເລກ 9, ເມືອງອຸທຸມພອນ No 201,041 431 430, 041 431 430scuseno@hotmail.com,2011
ສສງ ທ່າແຂກ
SCU Thakhek
ເຮືອນເລກທີ094, ຖະໜົນ ເຈົ້າອານຸ , ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ No 094051 251 190, 051 251 190scuthakhek@hotmail.com,2011
ສສງ ວັນໃໝ່
SCU Vanmai
ບາ້ນ ເລົ່າງາມ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ034 300 226, 034 300 226soukthavee.chanthavilard@giz.de,2012
ສສງ ມິດຕະພາບ
SCU Mittaphap
ບ້ານ ນາທົ່ມ, ເຮືອນເລກທີ 353, ໜ່ວຍ 5, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 771497, 021 771497scumittaphab@gmail.com,2013
ສສງ ຫຼວງພະບາງ
SCU Luangprabang
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ071 260 112, 071 260 112lpscu3@yahoo.com,2014
ສກຈບ ສຸກສະຫວັດ
NDTMFI Souksavath
ບ້ານທົ່ງສາງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2222 9199,nongssv@gmail.com,2014
ສສງ ໝອງໄຮໂຄກ
SCU Nonghaikhok
ບ້ານ ພັດທະນາໜອງໄຮໂຄກ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຈາໍປາສັກ030 955 9866,sackxayph@gmail.com,2015
ສສງ ເມືອງແປກ
SCU Paek District
ບາ້ນ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ020 2222 635, 061 312 248vanh.xkp@gmail.com,2016
ສສງ ເມືອງພູກູດ
SCU Phoukouth
ບ້ານ ພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ , ແຂວງ ຊຽງຂວາງ061 216 021,bouaphan32@gmail.com,2016
ສສງ ຜາໄຊ
SCU Phaxay
ບ້ານ ນາມຸນ ລາດຄ້າຍ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ020 5556 1006; 061 213517,scuphaxay@gmail.com,2016
ສສງ ປາກທອນ
SCU Pakthone
ບ້ານບຸ່ງກວງ, ເມືອງ ປາກກະດີງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ030 9447 819,fundf501@yahoo.com / takoun888@gmail.com,2016
ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ
DTMFI Newconcept
ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ96969955, 021 255787, 021 264177,sonepheth.chanthaphone@gmail.com,2017
ສກຈບ ສົມບູນຊັບ
NDTMFI Somebounsub
ບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ020 9989 6616, 020 56644599, 086 212 525somebounsub45@gmail.com,2017
ສກຈບ ສີປະເສີດ
NDTMFI Sipaseuth
ບ້ານ ໂພໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ020 9827 7723, 030 330 607,khamphet_sp@hotmail.com,2016
ສກຈບ ເມືອງລາວ
NDTMFI Meuanglao
ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5855 5555,tvlaotv@gmail.com,2017
ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ
NDTMFI Sokxaisana
ບ້ານ ສາຍນໍ້າເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5590 3944, 021 720276,phetsavanh@gmail.com,2017
ສກຈບ ໜັ້ນຄົງ
NDTMFI Mhankong
ບ້ານ ພິບຸນທອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ020 2238 0061 – 62,soumita929@gmail.com,2017
ສກຈບ ໄພສານລ້ານຊ້າງ
NDTMFI Phaisanlanexang
ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5555 8788 , 021 316 074,phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com,2017
ສກຈບ ສະບາຍດີ
NDTMFI Sabaidee
ບ້ານ ພັດທະນາຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ. ແຂວງ ຈຳປາສັກ020 2267 6666,khamtou.sabaidee@gmail.com,2017
ສກຈບ ຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ
NDTMFI Microfinance Office
ບ້ານ ດອນເງິນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ074 211 045,,2017
ສກຈບ ເພັດອານົງ
NDTMFI PhetAnong
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ020 2892 4888,,2017
ສກຈບ ນະຄອນ
NDTMFI Nakhone
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ020 5550 6090, Fax: 086 211 112dded869@gmail.com,2017
ສກຈບ ອານຸສອນ
NDTMFI Anousone
ບ້ານ ຜາປູນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ074 213 309, Fax: 074 213 308,2017
ສກຈບ ແອວແອນແອວ
NDTMFI L&L
ບ້ານ ທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ020 5550 7011,khaeksengmany@yahoo.com,2018
ສກຈບ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ
NDTMFI Sinhsup Meuangneua
ບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ030 922 7474,santy.ssmi@gmail.com,2018
ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ
NDTMFI Sayyavongseng
ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ020 5406 0000,,2018
ສກຈບ ຊ້າງ ເພັດ
NDTMFI Xangphet
ບ້ານ ເມືອງງາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ071 211 116,xangphet.group@gmail.com,2018
ສກຈບ ເສີມຜາໄຊ
NDTMFI Seumphaxay
ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ020 5585 3349,soumktadlm@hotmail.com,2018
ສກຈບ ຈະເລີນໄວ
NDTMFI Chalernvai
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2245 0099,chaleranwai.ndmfi@gmail.com,2018
ສກຈບ ສຸພາພອນ
NDTMFI Souphaphone
ບ້ານ ນາໂດນ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ020 5690 6666,souphaphone.mfi@gamil.com,2018
ສກຈບ ສົມຫັວງທັນໃຈ
NDTMFI Somwangthanjai
ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 335 034,somwangthanjai@hotmail.com,2018
ສສງ ພັດທະນາເມືອງນາກາຍ
SCU Phatthana MeuangNakai
ບ້ານ ອຸດົມສຸກ, ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ020 5489 6655; 020 5983 3512,,2018
ສກຈບ LAT
NDTMFI LAT
ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 256 249,,2017
ສສງ ຈຳປາພັດທະນາ
SCU Champa Phatthana
ບ້ານ ສຸຂຸມາ, ເມືອງ ສຸຂຸມາ, ແຂວງຈຳປາສັກ020 2878 6542,khammon.sitthideth@yahoo.com,2017