ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະມາຊິກ

Microfinance Association Members list 92 MFIs

 

Organization Full name Position Address Tel/Fax Email/Website Joined
ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ
DTMFI Oudomxay Development
ເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 081-211025, 081-312368 microfinane_odx@yahoo.com, 2012
ສກຈບ ສະສົມຊັບ
NDTMFI SaSomSab
ບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5555 5639, chanpheng.lilavong@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ
NDTMFI SouayKanPhatthana
ບ້ານ ພັນໄຊ, ຖະໜົນຟ້າທີ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ 020 2234 7779, 064 312060, soukvilay1@hotmail.com, 2011
ສກຈບ ໄຊນິຍົມ
NDTMFI Xayniyom
ບ້ານ ໜອງເມືອງດາ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 020 23966600, 081211853 khan_xmi@yahoo.com, 2011
ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່
NDTMFI Khomvangmai
ບ້ານ ບໍ່ນາງົວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2980 4318, info.kvmmfi@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຫົງສາ – ເມືອງເງິນ
NDTMFI Hongsa-Ngeun district
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫົງສາ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 020 5557 7662, 074 860 002 chaykham.ccsa@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຍືນຍົງ (ເມືອງຮົ່ມ)
NDTMFI Yeunyong District
ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 318055, 020 5541 0405, cdtclaos@yahoo.com, 2011
ສກຈບ ເມືອງຄອບ – ຊຽງຮ່່ອນ
NDTMFI Khop-Xienghorn district
ບ້ານ ຜາບົງ, ເມືອງ ຄອບ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 020 5516 1721, Fax: 074 710 056 soukounthongmrthanousone@yahoo.com, 2012
ສກຈບ ໂຮມຊັບພັດທະນາ
NDTMFI Homsabphathana
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ 086 212184, 086 212164 mai.sengdavanh@hotmail.com, 2012
ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່
NDTMFI Alunmai
ບ້ານ ຫົວຂົວ , ເມືອງໄຊເຊດຖາ , ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 265 660, 021 265 660 alunmai_mf@hotmail.com, 2013
ສກຈບ ເນັກ
NDTMFI Next
ບ້ານ ໂພນເຄັງ , ເມືອງ ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 22217902, nextmfi@gmail.com, 2013
ສກຈບ ອຸດົມເອກ
NDTMFI OudomEk
ບ້ານ ໜອງດ້ວງ , ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2200 3839, oudomekmicro@gmail.com, 2013
ສກຈບ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບ
NDTMFI Houngheuangxab
ບ້ານ ຜານົມ , ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 030 997 2623, 071 213 341 phoum.lao@gmail.com, 2012
ສກຈບ ທະວີຊັບ
NDTMFI Thaveesab
ບ້ານ ໄຊສະອາດ , ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື 036 210 099, vithaya.sayavong@hotmail.com, 2011
ສກຈບ ທະວີໂຊກ
NDTMFI Thavisok
ບ້ານ ຫລັກ 52 , ເມືອງ ໂພນໂຮງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ 023 331 024, thavisok_MFI@hotmail.com, 2014
ສກຈບ ສະເຫຼີມສຸກ
NDTMFI Saleumsouk
ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 258 073, Phonesouda@saloumsouk.com, 2014
ສກຈບ ໄຊອຸດົມ
NDTMFI Xayoudom
ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ໜ່ວຍ 39, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 264 843, xayoudome_mfi2012@outlook.com, 2012
ສກຈບ ຈັນຈະເລີນ
NDTMFI Chanchaleum
ບ້ານ ນາປົ່ງ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ 034 411 403, taukeophet@gmail.com, 2015
ສກຈບ ວັນດາລາ
NDTMFI Vanhdala
ບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 020 5562 3548, vandalavdl@gmail.com, 2015
ສກຈບ ໂຊກຄູນຊັບ
NDTMFI Sokkhounsab
ບ້ານ ຫວ້ຍອີເລີດ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 020 9919 6282, 030 5933 582, sokkhounsab@gmail.com, 2015
ສກຈບ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ
NDTMFI BDP
ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່ , ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 316 505, chanhsada.kyophilavong@gmail.com, 2015
ສກຈບ ສະຫວັນແດນຄຳ
NDTMFI SavanDenkham
ບ້ານ ວົງວິໄລ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 660 246, 041 660 246 vanthanome.inthaon@giz.de, 2015
ສກຈບ ປາກຊັນ
NDTMFI Paksan
ບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ປາກຊັນ , ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 020 55652531, 054 790245 kongchanduangsongkharm@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ຊັບທະວີ
NDTMFI Sapthavy
ບ້ານ ສິໄຄທົ່ງ , ເມືອງ ສິໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 520 722, sapthavy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໄພວັນ
NDTMFI Phaiwanh
ບ້ານ ນາແຮ່ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5666 6807, phaiwanhmfi@hotmail.com, 2015
ສກຈບ ວິວົງສີ
NDTMFI Vivongsy
ບ້ານ ນາໂນນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 020 5576 2199, vivongsy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໄຊທານີ
NDTMFI Xaythany
ບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5550 7655, xtnxyxay@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ເພັດອຸໄລ
NDTMFI Phethoulay
ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 466017, 020 5969 4995, pmimicro@gmail.com, 2016
ສກຈບ ພອນມະນີ
NDTMFI Phonemany
ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 0207774 9666, beebee2609@windowlive.com, 2016
ສກຈບ ວາລິລັກ
NDTMFI valilak
ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5943 3666, souksavaly@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ສະຫວັນຄຳ
NDTMFI Savankham
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 990 389, svkmicrofinance@savankham.com, 2016
ສກຈບ ອາລີ ພັດທະນາ
NDTMFI Aly Devalopment
ບ້ານ ນາ (ທ່າງ່ອນ), ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5839 9998, alymid2015@gmail.com, 2016
ສກຈບ ຫົງຄຳ
NDTMFI Hongkham
ບ້ານ ຫວ້ຍສະເຫງົາ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 020 2333 3616, hongkhamkeoduangsy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ເທບທິດາຄຳ
NDTMFI thepthidakham
ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 020 9977 7789, Fax: 041 251680 somchay.chansina@gmail.com, 2016
ສກຈບ ພັນທະວີ
NDTMFI Panthavy ( PTV)
ບ້ານໂພນທັນ , ເມອືງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5988 8879, sms_soumisay@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ເຮືອງປັນຍາ
NDTMFI Huongpany
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ 031 213881, 031 213881 gee_6694@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ປັນຍາພອນ
NDTMFI Phanyaphone
ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 59585988, Nithv@yahoo.com, 2015
ສກຈບ ອຸດົມຊັບ
NDTMFI Oudomsap
ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5528 8387, viengkham1186@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ທິບອາພອນ
NDTMFI Thipaphone
ບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ 020 2276 8111, Tappakse2016@gmail.com, 2016
ສກຈບ ຍອດທົງ
NDTMFI Yordthong
ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2323 2308, nhotthong.phongsy@outlook.com, 2016
ສກຈບ ພັນຈະເລີນຊັບ
NDTMFL Phanjalernsab
ບ້ານ ນາດົງຈອງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ 020 2241 2774, 064 314 553, phuangkeosavathdee@gmail.com, 2016
ສກຈບ ວີເອວວີ
NDTMFI VLV
ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 454 780, Fax: 021 454 781 info.vlvmfi@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໜຶ່ງດຽວພັດທະນາ
NDTMFI NeungdiewPhatthana
ບ້ານ ທ່າງອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 7772 2294, 030 9995518, onemfi@yahoo.com, 2019
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ
DTMFI Ekphathana
ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 244 428, 021 244 395 somphone.s@mfclao.com, 2011
ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພັນ
DTMFI SaynhaiSamphanh
ເຮືອນເລກທີ183, ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ ໃຕ້, ຖະໜົນ ໄຊສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 041 214 596, 041 214 596 tadam2547@hotmail.com, 2011
ສກຈຮ ນິວຕັ້ນ
DTMFI Newton
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 223 447, 021 217 771 lindas@newtonmfi.com, 2011
ສກຈຮ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ
DTMFI Women and Family Development Fund
ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 454 553, 021 454 553 pick_s178@yahoo.com, 2011
ສກຈຮ ຈຳປາລາວ
DTMFI ChampaLao
ໜ່ວຍ 01, ເຮືອນເລກທີ 02 ; ຖະໜົນ ເພັດສະລາດ, ບ້ານ ຄອຍ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 260 550, 071 260 660 souphontouy@yahoo.com / souphonmfi@gmail.com, 2012
ສກຈຮ ປະຕູຄຳ
DTMFI Patukham
ບ້ານ ວັດຈັນທ່າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 254100, 021 254100 khanmany@gmail.com, 2012
ສກຈຮ ພອນວາລີ
DTMFI Phonevaly
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 222676, info@pvlmfi.com, 2013
ສກຈຮ ໂຊກໄຊ
DTMFI Sokxay
ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264 858, anousack2015@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ບໍຄໍາຈະເລີນຊັບ
NDTMFI Borkhamchalernsab
ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 216 920; 030 9766 051, microfinancesnp@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ຈຳປາສັກ ຈາໍກັດ
DTMFI Champasack
ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ , ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ 031 215 171, 031 215 171 asoulimeuangchan@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ມະນີ
DTMFI Manee
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 785 155, 021 785 156 maneemicrofinance@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ພັດທະນາ ຜົ້ງສາລີ
DTMFI Phongsaly for Development
ບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ຖະໜົນບຸນເໜືອ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 088 210 234, 088 210 234 ifdpmfi@yahoo.com, 2011
ສກຈຮ ດອກຄູນ
DTMFI Dokkhoun
ຖະໜົນ ເນລະມິດ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄໍາ ໃຕ້, ຕູ້ໄປສະນີ 7437, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 261 825, 021 261 825 Phetdara.fc@gmail.com, 2012
ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ
SCU HouamchayPhatthana
ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນະເຂດ 041 252153, 020 2210 1519, 041 252153 boudsady.scuhp73@gmail.com, 2011
ສສງ ຫົວແຊ່ຈະເລີນ
SCU HuasaeChaleun
ເລກທີ129, ຖະໜົນ 13ໃຕ້, ບາ້ນຫົວແສ້, ເມືອງບາຈຽງ. ແຂວງຈາໍປາສັກ 031 900 173, 020 55758279, 031 900 173 saiyakai@hotmail.com, 2011
ສສງ ເຊໂນ
SCU Seno
ເຮືອນ 201, ບ້ານໄຊຍະມຸງຄຸນ, ຖະໜົນ ເລກ 9, ເມືອງອຸທຸມພອນ No 201, 041 431 430, 041 431 430 scuseno@hotmail.com, 2011
ສສງ ທ່າແຂກ
SCU Thakhek
ເຮືອນເລກທີ094, ຖະໜົນ ເຈົ້າອານຸ , ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ No 094 051 251 190, 051 251 190 scuthakhek@hotmail.com, 2011
ສສງ ວັນໃໝ່
SCU Vanmai
ບາ້ນ ເລົ່າງາມ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ 034 300 226, 034 300 226 soukthavee.chanthavilard@giz.de, 2012
ສສງ ມິດຕະພາບ
SCU Mittaphap
ບ້ານ ນາທົ່ມ, ເຮືອນເລກທີ 353, ໜ່ວຍ 5, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 771497, 021 771497 scumittaphab@gmail.com, 2013
ສສງ ຫຼວງພະບາງ
SCU Luangprabang
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 071 260 112, 071 260 112 lpscu3@yahoo.com, 2014
ສກຈບ ສຸກສະຫວັດ
NDTMFI Souksavath
ບ້ານທົ່ງສາງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2222 9199, nongssv@gmail.com, 2014
ສສງ ໝອງໄຮໂຄກ
SCU Nonghaikhok
ບ້ານ ພັດທະນາໜອງໄຮໂຄກ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຈາໍປາສັກ 030 955 9866, sackxayph@gmail.com, 2015
ສສງ ເມືອງແປກ
SCU Paek District
ບາ້ນ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 020 2222 635, 061 312 248 vanh.xkp@gmail.com, 2016
ສສງ ເມືອງພູກູດ
SCU Phoukouth
ບ້ານ ພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ , ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 061 216 021, bouaphan32@gmail.com, 2016
ສສງ ຜາໄຊ
SCU Phaxay
ບ້ານ ນາມຸນ ລາດຄ້າຍ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 020 5556 1006; 061 213517, scuphaxay@gmail.com, 2016
ສສງ ປາກທອນ
SCU Pakthone
ບ້ານບຸ່ງກວງ, ເມືອງ ປາກກະດີງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 030 9447 819, fundf501@yahoo.com / takoun888@gmail.com, 2016
ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ
DTMFI Newconcept
ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 96969955, 021 255787, 021 264177, sonepheth.chanthaphone@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສົມບູນຊັບ
NDTMFI Somebounsub
ບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 020 9989 6616, 020 56644599, 086 212 525 somebounsub45@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສີປະເສີດ
NDTMFI Sipaseuth
ບ້ານ ໂພໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 020 9827 7723, 030 330 607, khamphet_sp@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ເມືອງລາວ
NDTMFI Meuanglao
ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5855 5555, tvlaotv@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ
NDTMFI Sokxaisana
ບ້ານ ສາຍນໍ້າເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5590 3944, 021 720276, phetsavanh@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໜັ້ນຄົງ
NDTMFI Mhankong
ບ້ານ ພິບຸນທອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 020 2238 0061 – 62, soumita929@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໄພສານລ້ານຊ້າງ
NDTMFI Phaisanlanexang
ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5555 8788 , 021 316 074, phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສະບາຍດີ
NDTMFI Sabaidee
ບ້ານ ພັດທະນາຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ. ແຂວງ ຈຳປາສັກ 020 2267 6666, khamtou.sabaidee@gmail.com, 2017
ສກຈບ ຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ
NDTMFI Microfinance Office
ບ້ານ ດອນເງິນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 211 045, , 2017
ສກຈບ ເພັດອານົງ
NDTMFI PhetAnong
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 020 2892 4888, , 2017
ສກຈບ ນະຄອນ
NDTMFI Nakhone
ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 020 5550 6090, Fax: 086 211 112 dded869@gmail.com, 2017
ສກຈບ ອານຸສອນ
NDTMFI Anousone
ບ້ານ ຜາປູນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 074 213 309, Fax: 074 213 308 , 2017
ສກຈບ ແອວແອນແອວ
NDTMFI L&L
ບ້ານ ທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 5550 7011, khaeksengmany@yahoo.com, 2018
ສກຈບ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ
NDTMFI Sinhsup Meuangneua
ບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 030 922 7474, santy.ssmi@gmail.com, 2018
ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ
NDTMFI Sayyavongseng
ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 020 5406 0000, , 2018
ສກຈບ ຊ້າງ ເພັດ
NDTMFI Xangphet
ບ້ານ ເມືອງງາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 071 211 116, xangphet.group@gmail.com, 2018
ສກຈບ ເສີມຜາໄຊ
NDTMFI Seumphaxay
ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ 020 5585 3349, soumktadlm@hotmail.com, 2018
ສກຈບ ຈະເລີນໄວ
NDTMFI Chalernvai
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2245 0099, chaleranwai.ndmfi@gmail.com, 2018
ສກຈບ ສຸພາພອນ
NDTMFI Souphaphone
ບ້ານ ນາໂດນ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ 020 5690 6666, souphaphone.mfi@gamil.com, 2018
ສກຈບ ສົມຫັວງທັນໃຈ
NDTMFI Somwangthanjai
ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 335 034, somwangthanjai@hotmail.com, 2018
ສສງ ພັດທະນາເມືອງນາກາຍ
SCU Phatthana MeuangNakai
ບ້ານ ອຸດົມສຸກ, ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 020 5489 6655; 020 5983 3512, , 2018
ສກຈບ LAT
NDTMFI LAT
ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 256 249, , 2017
ສສງ ຈຳປາພັດທະນາ
SCU Champa Phatthana
ບ້ານ ສຸຂຸມາ, ເມືອງ ສຸຂຸມາ, ແຂວງຈຳປາສັກ 020 2878 6542, khammon.sitthideth@yahoo.com, 2017