ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 23

ເຊີນບັນດາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ
“ບໍລິຫານການເງິນຂຸລະພາກ MFMCC” ລູ້ນ 23
ເລີ່ມວັນທີ 15 – 26/05 ແລະ 12 – 23/06/2023 (21 ວັນ ), ສະຖານທີ່: ຫ້ອງການສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົນໃຈລົງທະບຽນຜ່ານລິ້ງດ້ານລຸ້ມ
https://forms.gle/LPg3eSMP25522GoF8
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: 030 9481 265 ແລະ 020 9962 6456