ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຫຼັກສູດ ບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ່ນ 22

click link for register https://forms.gle/DqG8cAA9TFXzYpU3A