ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ແອັບຯ ກົດໝາຍລາວ ຜ່ານມືຖື ທີ່ມີຊື່ວ່າ Lao Law ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທັນທຸກນິຕິກໍາ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆຈາກທາງການ

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ມີຂໍ້ມູນດີໆມາຝາກ … ສໍາລັບທ່ານທີ່ກໍາລັງສົນໃຈ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ; ປັດຈຸບັນນີ້, ທ່ານສາມາດ ອ່ານນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເທິງມື້ຖືໄດ້ແລ້ວ ຜ່ານແອັບຯ ທີ່ມີຊື່ວ່າ […]