ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ນຳຜູ້ທີ່ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົບຫລັກສູດ ບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ (MFMCC)

ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ໄດ້ຈັດ ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົບຫລັກສູດ ບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ (MFMCC) ລຸ້ນທີ 18 ລະຫວ່າງວັນທີ 3 ສິງຫາ -11 ກັນຍາ 2020 (21 ວັນ) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໃນພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ໂດຍ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ຄໍາວິໄລ ກາດອຸດົມ, ວ່າການຫົວຫນ້າພະແນກນິຕິກຳ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ.

#LMFA

#FISDBOL

#MFMCC_B18