ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Upcoming Event

ໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ ສມກຈ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສະມາຊິກ ແລະ ສະຫຼຸບໄດ້ 3 ຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດແມ່ນ ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ກະລຸນາ ຮັກສາເວລາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຕິດຂັດມາພ້ອມນີ້.

ທ່ານ ສາມາດ ສົ່ງຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ລາຍຊື່ ມາຫາ ສມກຈ ກ່ອນກໍໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ທາງທີມງານຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ.

Latest News

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກ ສມກຈ ທີ່ຮັກແພງ,

ສມກຈ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບວ່າ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ປະຈໍາປີ 2018 ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມຈາກ ເດືອນ 5 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະຈັດຢູ່ທີ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ແລະ ວັນທີ ຕໍ່ໆໄປແມ່ນຕາມລາຍລະອຽດ:

 • ລຸ້ນທີ່ 12: ວັນທີ 7-18/05 ແລະ 11-22/06 (ວັນທີ 22/06 ສອບເສັງ ແລະ ພິທີ ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ) ຈະຈັດຢູ່ທີ່ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສໍາລັບສະມາຊິກພາກໄຕ້.
 • ລຸ້ນທີ່ 13: ວັນທີ 02-13/07 ແລະ 06-17/08 (ວັນທີ 17/08 ສອບເສັງ ແລະ ພິທີ ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ) ຈະຈັດຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 • ລຸ້ນທີ່ 14: ວັນທີ 8-19/10 ແລະ 05-16/11 (ວັນທີ 16/11 ສອບເສັງ ແລະ ພິທີ ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ) ຈະຈັດຢູ່ທີ່ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສໍາລັບສະມາຊິກ ພາກເໜືອ.

ດັ່ງນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຮັກສາເວລາເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

ຕາຕະລາງ ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ 2018

how to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

Latest Job

Lastest Video

Lastest Photo

Our Partners & Donors

Our Training center members

Non Deposit Taking Microfinance Institutions (NDTMFIs)

Deposit Taking Microfinance Institutions (DTMFIs)

Saving and Credit Union (SCUs)

X