ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Career

Announcement for Junior Legal Advisor 

  BACKGROUND:  The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was…

Read more
Announcement for Junior Legal Advisor 
SCU Operations Consultant

SCU Operations Consultant

Context: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

SCU Vanmai is hiring Head of accounting

SCU Vanmai is a fast-growing microfinance organization with 30 employees and a network of almost 150 village banks supported by…

Read more
SCU Vanmai is hiring Head of accounting
Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more

TECHNICAL STAFF for CAPACITY BUILDING

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more
TECHNICAL STAFF for CAPACITY BUILDING
ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈະຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຈຳນວນ 30.000 ກີບ/ວັນ/1ທຶນ…

Read more

ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ -​ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂືນໃນປີ 2011, ປະຈຸບັນດໍາເນີນງານໃນ 3 ເມືອງຄື: ວິລະບູລີ, ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງພີນ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ເຊໂປນ. ສະຖາບັນ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 7 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶນໂດຍການສະຫັບສະຫູນ ຂອງໂຄງການ…

Read more
ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ -​ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ
Job announcement for Finance & Accountant Officer (Lao National)

Job announcement for Finance & Accountant Officer (Lao National)

The predecessor of the Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded in May…

Read more