ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Career

Re-Announcement for Procurement of Printers Local supplier

Context: The Lao Microfinance Association (LMFA) is promoting financial inclusion for low-income populations through consolidation and professionalization of the Lao's…

Read more
Re-Announcement for Procurement of Printers Local supplier

TERMS OF REFERENCE (TOR): Junior Legal Advisor

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

Announcement for Procurement of Laptop Computers and Printers Local supplier

Announcement for Procurement of Laptop Computers and Printers Local supplier 1. Context: The Lao Microfinance Association (LMFA) is promoting financial…

Read more
Announcement for Procurement of Laptop Computers and Printers Local supplier

TERMS OF REFERENCE (TOR): Consultant to deliver Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລີ້ມເຮັດວຽກ: ແຕ່ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ເຖິງ ທັນວາ 2022 ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລົງແຕ່ລະບ້ານ ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: 2 ທ່ານ ປະຈໍາຢູ່…

Read more
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
Project  assistant

Project  assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more
Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING
Announcement for Auditing Firm

Announcement for Auditing Firm

TERMS OF REFERENCE  Assignment: ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF Lao Microfinance Association (LMFA) (Period: January – December 2021)   Background The…

Read more

Project Assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more
Project Assistant
Announcement for Finance & Risk Analyst Staff

Announcement for Finance & Risk Analyst Staff

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more