ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Career

Project Assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more
Project Assistant
ຮັບສະໝັກ ວິຊາການ ພາກສະໜາມ

ຮັບສະໝັກ ວິຊາການ ພາກສະໜາມ

ເລີ້ມເຮັດວຽກ: ແຕ່ ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ທັນວາ 2023 ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນລົງແຕ່ລະບ້ານ ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ແຂວງ ວຽງຈັນ: ເມືອງ ເຟືອງ 1…

Read more

Procurement of Audit Firm for ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF LMFA (Period: January – December 2022)

TERMS OF REFERENCE Assignment: ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF LMFA (Period: January – December 2022) Background The predecessor of the Lao…

Read more
Procurement of Audit Firm for ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF LMFA  (Period: January – December 2022)
Project assistant

Project assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

Announcement for consultants/consultancy firm

Terms of Reference consultants/consultancy firm VDF Management Training and Internal Control-Internal Audit Training   BACKGROUND The predecessor of the Lao…

Read more
Announcement for consultants/consultancy firm
Announcement for Executive Director of the LMFA

Announcement for Executive Director of the LMFA

TERMS OF REFERENCE (TOR) Executive Director of the LMFA Background: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance…

Read more

Re-announcement for Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more
Re-announcement for Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting
Re-Announcement for for Value Chain Expert

Re-Announcement for for Value Chain Expert

OVERVIEW The Lao Microfinance Association (LMFA) has always been taking the lead to introduce strategic actions to help improve the…

Read more

Re-Announcement for Procurement of Printers (Local supplier)

Context: The Lao Microfinance Association (LMFA) is promoting financial inclusion for low-income populations through consolidation and professionalization of the Lao's…

Read more
Re-Announcement for Procurement of Printers (Local supplier)
Announcement for Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting

Announcement for Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting

TERMS OF REFERENCE (TOR): Training & Coaching on Group Lending through Centre meeting BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance…

Read more