ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Contact us

Microfinance Association (MFA)

Ban Amone, Hom 23 (23/3), Saysetha District, Vientiane Capital, Lao P D R

P.O.Box: 4030, Office Tel: +856 30 9481265 /Fax: +856 21 226019

Email: mfa@laomfa.org, Web: www.laomfa.,org, Fb: www.facebook.com/laomfateam

Office Hours: Mondays – Fridays: 8-12am, 1-5pm