ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Contact us

Microfinance Association (MFA)
Ban  Amone, Hom 23 (23/3), Saysetha District
P.O.Box: 4030,Vientiane Capital, Lao P D R
Email: mfa@laomfa.local
Web: www.laomfa.local
Fb: www.facebook.com/laomfateam
Office Tel: +856 30 9481265 /Fax: +856 21 226019
Office Hours: Mondays – Fridays: 8-12am, 1-5pm