ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາຄ່າທໍານຽມສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ