ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ຮັບທຶນ ມູນຄ່າ 27,000,000,000 ກີບ (ຊາວເຈັດຕື້ກີບ) ເພື່ອນໍາໄປເປັນແຫລ່ງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 , ທີ່:  ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ: ທ່ານ ນ. ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,ປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs,

ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs,

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອໍານວຍການທັງ 04 ທະນາຄານ,

ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ມີກຽດຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

ຕາງໜ້າຂອງ ທພລ ເຊັນລົງນາມໃນສັນຍາໄດ້ແກ່ ທ່ານ ປອ ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທພລ

ແລະ ຕາງໜ້າ ທພລ ຂຶ້ນກ່າວລາຍງານແຜນນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່: ທ່ານ ນາລິນ ສີລະວົງສິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທພລ

ຈຸດປະສົງຂອງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານ ແມ່ນເພື່ອນໍາໄປສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊິ່ງແມ່ນຂະແໜງການຫລັກຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕ້ອງການທຶນຮອນເພື່ອນໍາມາພັດທະນາ, ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 021 213300 – 03

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ