ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງແຜນງານ ລາວ/ 030 ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພາກສະໜາມຂອງ ສມກຈ, ວັນທີ 20 – 24 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຫ້ອງປະຊຸມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດສູນກາງ

#ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ20072020