ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການເງິນ ແລະ ບັນຊີເງິນສົດ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020, ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທ່ານ ສາ ສິລິພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ທ່ານ ນາງ ຂັນມະນີ ສຸທໍາມະວົງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ສມກຈ ພ້ອມດວ້ຍຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະໃນການທຸລະກິດ; ພ້ອມນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນນໍາອີກ.

#LMFA #MOIC