ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ພາບບັນຍາກາດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໄຕມາດ2/2020 ສມກຈ.