ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສກຈຮ ປະຕູຄຳໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກໂຄງການ

COVID19 – Response Programme – ADA ຈຳນວນເງິນ 4,680.75 EUR ເຊີ່ງ ສກຈຮ

ປະຕູຄຳ ໄດ້ຈັດຊື້ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ. ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໂດຍ ທ່ານ ໂຈເຊບ ຕົວແທນຈາກອາດາ ຮັບໂດຍນາງ ຂັນມະນີສຸທຳມະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ແລະ  ໄດ້ເປັນສັກຂີພະຍານ ໂດຍ ສມກຈ