ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສມກຈ ຮັກສີຂຽວ ປະຕິບັດ5ສ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ ປູກຕົ້ນໄມ້

ສມກຈ ຮັກສີຂຽວ ປະຕິບັດ5ສ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ ປູກຕົ້ນໄມ້