ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສມກຈ-ຮັກສີຂຽວ-ປະຕິບັດ5ສ-ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໂລກຮ້ອນ-ປູກຕົ້ນໄມ້-1