ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ລົງທະບຽນເລີຍ!! ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ

[English below]
ຂ່າວດີ!! ໂອກາດຂອງຜູ້ປະກອບການ ມາຮອດແລ້ວ????????
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດນັ້ນທັນທີ່ຖ້າລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາ

????ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານ????
ໃນວັນທີ 16-18  ມັງກອນ 2019 ນີ້ຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນຂອງທະນາຄານ.

????ພິເສດຄ່າລົງທະບຽນ 100$ ເທົ່ານັ້ນ, (ລາຄາເຕັມແມ່ນ 300$, ແຕ່ 200$ ແມ່ນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໂຄງການ ILO, ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ສະໜັບສະໜຸນ)

✅ໃນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ເອກະສານຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ອາຫານທ່ຽງ – ອາຫານຫວ່າງ. ຫຼັງຈາກຈົບຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລ້ວ ທາງຄູຝຶກແມ່ນສືບຕໍ່ ໃຫ້ຄຳແນະນໍາ (coaching) ການຂຽນຄູ່ມື ຂອງທ່ານຈົນສໍາເລັດ????✅

ສະຖານທີ່ຝືກອົບຮົມແມ່ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ຫຼັກ 5.

ລົງທະບຽນໂທ
020 5999 8365/02054666456/020 222445299
—————————————————————————–
????Topic: Business Plan and Finance Management one on one coaching, on 16-14/01/2019 at LNCCI
????Registration with us now you will get off 200$ from 300$ with sponsor like ILO project and Moic ????✅
????You will receive free the guidance book, equipment, coffee break and lunch with us
????Contact 020 5999 8365/02054666456/020 222445299

 

ດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມສະໝັກຮຽນ ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ/download:

Training Application Form for BP & FM 16-18 Jan 2019

ຫຼື ລົງທະບຽນອອນໄລນ໌/online registration:

ຟອມລົງທະບຽນຮຽນ