ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສມກຈ ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນໂຄງການດີດີແບບນີ້

ໂຄງການສອນນ້ອງສ້າງ-ອອມຄັ້ງທີ3