ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສສງ ນາກາຍ ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກໂຄງການ

COVID- 19 (Response Programme) – ADA ເຊີ່ງ ສສງ ນາກາຍ ໄດ້ຈັດຊື້ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ. ເຊີ່ງຕາງຫນ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ໂຈເຊບ ອາລາບັນ, ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ADA, ຕາງຫນ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ດູ່ ເພັດພູທອນ, ຜູ້ຈັດການ ສສງ ແລະ ໄດ້ເປັນສັກຂີພະຍານ ໂດຍ ສມກຈ

????ຂໍຂອບໃຈ ສມກຈ ທີ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ ????

#LMFA #ສສງ ນາກາຍ

#ADA #COVID19