ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

DTMFI Sokxay aims to have LAK 56 billion of loan this year as target set.

 

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຫຼື ສກຊ ເປັນອີກໜຶ່ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາກນັບແຕ່ມື້ເປີດສະຖາບັນຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ.

ສໍາລັບປີ 2018 ຜ່ານມາ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ເຖິງ 40 ຕື້ກີບ ແລະ ຍອດເງິນຝາກບັນລຸ 51 ຕື້ກີບ. ຂະນະທີ່, ປີ 2019 ນີ້ ທາງສະຖາບັນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຍອດສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ 42% ເທົ່າກັບ 56 ຕື້ກີບ ແລະ ຍອດເງິນຝາກຢູ່ທີ່ 70 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 39% ຫາກທຽບໃສ່ກັບປີຜ່ານມາ.

ທ່ານ ອານຸສັກ ແກ້ວຈະເລີນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຫຼື ສກຊ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາເປີດບໍລິການມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວ ນັບແຕ່ປີທ້າຍປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ; ປັດຈຸບັນ ມີທັງໝົດ 7 ໜ່ວຍບໍລິການໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະໜ່ວຍແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ່ອນດຽວກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໂຊກໄຊ ຫຼື ໂຊກໄທມາກທ໌ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໜ່ວຍບໍລິການດອນກອຍ, ໂຄກນິນ, ບ້ານໂຊກ, ໜອງປາໃນ, ຫ້ວຍຫົງ, ດອນນົກຂຸ້ມ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການວຽງຈະເລີນ (ສໍານັກງານໃຫຍ່).

ທ່ານອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າລະດົມເງິນຝາກ ຈໍານວນ 51 ຕື້ກີບ ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນ 51 ຕື້ກີບ, ສ່ວນເງິນການປ່ອຍສິນເຊື່ອກໍ່ຄືເງິນກູ້ຕາມແຜນແມ່ນ 34 ຕື້ກີບ ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຖິງ 40 ຕື້ ຖືວ່າເກີນຄາດໝາຍ 118%. ສໍາລັບເຫດ ຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກໄດ້ຕາມແຜນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກລູກຄ້າກໍ່ຄືປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາລົງບໍລິການເຖິງທີ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບປີ 2019 ແຜນການລະດົມເງິນຝາກຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ໄດ້ 70 ຕື້ກີບ ເຕີບໂຕຈາກປີ 2018 ປະມານ 39% ແລະ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນຈໍານວນ 42% ເທົ່າກັບ 56 ຕື້ກີບ.

ເຖິງວ່າປີນີ້ສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຈະບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ?, ແຕ່ການໃຊ້ຈ່າຍກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການທຶນຂອງປະຊາ ຊົນຍັງຫຼາຍຢູ່ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ອີກຢ່າງແມ່ນເຊື່ອໝັ້ນໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາທົ່ວເຖິງ; ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນປີຜ່ານມາ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອແມ່ນເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ການລະດົມເງິນຝາກກໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຝາກເງິນ ຫຼື ກູ້ເງິນຈາກສະຖາບັນ ເພື່ອຕີຖອຍບັນຫາກູ້ເງິນນອກລະບົບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຫຼີ້ນຫວຍ ໃຫ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ສໍາລັບແຜນຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໄປຕ່າງແຂວງນັ້ນ ທາງສະຖາບັນແມ່ນຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB) ເປັນຕົວແທນໃຫ້, ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ກັບລູກຄ້າມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການຊຳລະສະສາງ.

ນອກນັ້ນ, ສໍາລັບພະນັກງານທ່ານໃດທີ່ມີບັດເງິນເດືອນຂອງ LDB ສາມາດກູ້ຢືມເງິນນໍາສະຖາບັນໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ລູກຄ້າ ແລະ ທະນາຄານກໍ່ໄດ້ຄ່າຮັບທໍານຽມ; ເຊິ່ງຕາມວິໃສທັດຂອງສະຖາບັນໂຊກໄຊພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນສ້າງໜ່ວຍບໍລິການອີກ ເພາະວ່າທະນາຄານພັດທະນາລາວເຂົາເຈົ້າມີສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງເຮົາດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາຍຫຼາຍໂດຍຜ່ານທະນາຄານ.

#ຂຽນໂດຍ#ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
#ຮູບພາບ#ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ