ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະອໍານວຍການທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ໃນວັນທີ 23/7/2020 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ເຊີ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ, ອໍານວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມຄະນະ ໃຫ້ກຽດມາ ຢ້ຽມຢາມ ສມກຈ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ກັບ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກ ໃນອະນາຄົດ.

#LMFA #LMFA MEMBER #LDB