ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ດາວໂຫລດ ແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່ :
https://drive.google.com/drive/folders/17frVUjibcrv4vX3qdPFp3yuxn8-WON3S?usp=sharing
ສະຖານທີ່ ຕັ້ງ : ບ້ານ ທາດຫລວງກາງ ຮ່ອມ 4, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ .
ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ : Email : hrd.wfdf@gmail.com , ໂທ : 020 929 45 651 ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ໃນໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, ເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021.