ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ເປີດກວ້າງຄວາມຮູ້ບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ກຄສງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍອົງການ ADA ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກຮຸ່ນທີ XX ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ມີນາ ແລະຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2021 (ລວມທັງໝົດ 21 ວັນ) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຄສງ, ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກຄສງ; ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສມກຈ; ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ ຜູ້ອໍານວຍການ ສມກຈ; ມີວິທະຍາກອນ-ບັນ ດານັກຝຶກອົບຮົມຈາກ ທຫລ ແລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (Microfinance Manage ment Certificate Course-MFMCC) ໃນຄັ້ງນີ້ເບື້ອງຕົ້ນຈະໄດ້ເຂົ້າ ໃຈຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃນນີ້ຫຼັກສູດປະກອບມີ 8 ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ; ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະຍຸດ ທະສາດ; ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ; ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ; ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະພາບໍລິຫານ; ການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການບໍລິຫານການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະການບັນຊີ ແລະລະບົບຂໍ້ມູນ; ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ; ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ແລະການຄວບຄຸມພາຍໃນ,ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີການສອບເສັງຄະແນນຜ່ານ 70%; ໃນນັ້ນວິຊາການດ້ານນິຕິກໍາກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ຄະແນນຜ່ານ 70%.

ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກແມ່ນໄດ້ອອກແບບສະເພາະ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງສະຖາບັນການເງິນລະພາກ (ສກຈ) ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ; ພ້ອມທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນໃນການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງການເງິນລະພາກມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ ແລະທັງຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ສະຖາບັນ ແລະຂະແໜງການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ;ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ ທີມຄູຝຶກ MFMCC ທີ່ໄດ້ຜ່ານຫຼັກສູດຄູຝຶກ ແລະຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງຮຽນແຟັງເຟີດ, ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2021 ບັນດານັກຝຶກອົບຮົມທັງໝົດຈະໄດ້ມີການສອບເສັງ ແລະຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ.

ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຮູບພາບ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ