ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Completed the training on ”Financial Literacy and Family Business Planning for Client of SCU Seno”

ສສງ ເຊໂນ ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

 Posted in  ຂ່າວເດັ່ນ Tagged  ສສງ ເຊໂນ ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ( ສມກຈ ) ຮ່ວມກັບ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດເຊໂນ ( ສສງ ເຊໂນ ) ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ” ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ 20 ກວ່າຄົນ, ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຮູ້ວິທີການວາງແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນິຍາມຂອງປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ( ການບັນທຶກລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ, ສິ່ງຈໍາເປັນ ແລະ ສິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນໃນໄລຍະສັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວ ); ວິທີສ້າງແຜນ; ກະແສເງິນສົດ; ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ; ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ( ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ຫຼັກການ, ເປົ້າໝາຍ, ຜະລິດຕະພັນ, ລູກຄ້າ, ຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ ). ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມ, ຍຸດທະສາດ, ສິນຄ້າ – ບໍລິການ ແລະ ລາຄາ, ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ຄື: 4 – 5 ທັນວາ 2019 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອາດາ ແລະ UNCDF ໂດຍມີຄູຝຶກຂອງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຈັນຈິລາວົງ ສຸວັນນະວົງ ຜູ້ຈັດການ ສສງ ເຊໂນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ 20 ກວ່າຄົນ.

ຂ່າວ – ຮູບ: ສົມສະຫວິນ