ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Membership List

Microfinance Association Members list 92 MFIs

 
Organization Full name Position Address Tel/Fax Email/Website Joined
ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ DTMFI Oudomxay Developmentເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ081-211025, 081-312368microfinane_odx@yahoo.com, 2012
ສກຈບ ສະສົມຊັບ NDTMFI SaSomSabບ້ານ ນາຄວາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5555 5639, chanpheng.lilavong@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ NDTMFI SouayKanPhatthanaບ້ານ ພັນໄຊ, ຖະໜົນຟ້າທີ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ020 2234 7779, 064 312060, soukvilay1@hotmail.com, 2011
ສກຈບ ໄຊນິຍົມ NDTMFI Xayniyomບ້ານ ໜອງເມືອງດາ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ020 23966600, 081211853khan_xmi@yahoo.com, 2011
ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່ NDTMFI Khomvangmaiບ້ານ ບໍ່ນາງົວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2980 4318, info.kvmmfi@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຫົງສາ – ເມືອງເງິນ NDTMFI Hongsa-Ngeun districtບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫົງສາ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ020 5557 7662, 074 860 002chaykham.ccsa@gmail.com, 2011
ສກຈບ ຍືນຍົງ (ເມືອງຮົ່ມ) NDTMFI Yeunyong Districtບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 318055, 020 5541 0405, cdtclaos@yahoo.com, 2011
ສກຈບ ເມືອງຄອບ – ຊຽງຮ່່ອນ NDTMFI Khop-Xienghorn districtບ້ານ ຜາບົງ, ເມືອງ ຄອບ , ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ020 5516 1721, Fax: 074 710 056soukounthongmrthanousone@yahoo.com, 2012
ສກຈບ ໂຮມຊັບພັດທະນາ NDTMFI Homsabphathanaແຂວງຫລວງນ້ຳທາ086 212184, 086 212164mai.sengdavanh@hotmail.com, 2012
ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່ NDTMFI Alunmaiບ້ານ ຫົວຂົວ , ເມືອງໄຊເຊດຖາ , ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 265 660, 021 265 660alunmai_mf@hotmail.com, 2013
ສກຈບ ເນັກ NDTMFI Nextບ້ານ ໂພນເຄັງ , ເມືອງ ໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 22217902, nextmfi@gmail.com, 2013
ສກຈບ ອຸດົມເອກ NDTMFI OudomEkບ້ານ ໜອງດ້ວງ , ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2200 3839, oudomekmicro@gmail.com, 2013
ສກຈບ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບ NDTMFI Houngheuangxabບ້ານ ຜານົມ , ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ030 997 2623, 071 213 341phoum.lao@gmail.com, 2012
ສກຈບ ທະວີຊັບ NDTMFI Thaveesabບ້ານ ໄຊສະອາດ , ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື036 210 099, vithaya.sayavong@hotmail.com, 2011
ສກຈບ ທະວີໂຊກ NDTMFI Thavisokບ້ານ ຫລັກ 52 , ເມືອງ ໂພນໂຮງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ023 331 024, thavisok_MFI@hotmail.com, 2014
ສກຈບ ສະເຫຼີມສຸກ NDTMFI Saleumsoukບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 258 073, Phonesouda@saloumsouk.com, 2014
ສກຈບ ໄຊອຸດົມ NDTMFI Xayoudomບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ໜ່ວຍ 39, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ021 264 843, xayoudome_mfi2012@outlook.com, 2012
ສກຈບ ຈັນຈະເລີນ NDTMFI Chanchaleumບ້ານ ນາປົ່ງ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ, ແຂວງ ສາລະວັນ034 411 403, taukeophet@gmail.com, 2015
ສກຈບ ວັນດາລາ NDTMFI Vanhdalaບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 5562 3548, vandalavdl@gmail.com, 2015
ສກຈບ ໂຊກຄູນຊັບ NDTMFI Sokkhounsabບ້ານ ຫວ້ຍອີເລີດ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 9919 6282, 030 5933 582, sokkhounsab@gmail.com, 2015
ສກຈບ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ NDTMFI BDPບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່ , ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 316 505, chanhsada.kyophilavong@gmail.com, 2015
ສກຈບ ສະຫວັນແດນຄຳ NDTMFI SavanDenkhamບ້ານ ວົງວິໄລ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ041 660 246, 041 660 246vanthanome.inthaon@giz.de, 2015
ສກຈບ ປາກຊັນ NDTMFI Paksanບ້ານ ສີວິໄລ , ເມືອງ ປາກຊັນ , ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ020 55652531, 054 790245kongchanduangsongkharm@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ຊັບທະວີ NDTMFI Sapthavyບ້ານ ສິໄຄທົ່ງ , ເມືອງ ສິໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 520 722, sapthavy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໄພວັນ NDTMFI Phaiwanhບ້ານ ນາແຮ່ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5666 6807, phaiwanhmfi@hotmail.com, 2015
ສກຈບ ວິວົງສີ NDTMFI Vivongsyບ້ານ ນາໂນນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ020 5576 2199, vivongsy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໄຊທານີ NDTMFI Xaythanyບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5550 7655, xtnxyxay@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ເພັດອຸໄລ NDTMFI Phethoulayບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 466017, 020 5969 4995, pmimicro@gmail.com, 2016
ສກຈບ ພອນມະນີ NDTMFI Phonemanyບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ0207774 9666, beebee2609@windowlive.com, 2016
ສກຈບ ວາລິລັກ NDTMFI valilakບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5943 3666, souksavaly@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ສະຫວັນຄຳ NDTMFI Savankhamບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 990 389, svkmicrofinance@savankham.com, 2016
ສກຈບ ອາລີ ພັດທະນາ NDTMFI Aly Devalopmentບ້ານ ນາ (ທ່າງ່ອນ), ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5839 9998, alymid2015@gmail.com, 2016
ສກຈບ ຫົງຄຳ NDTMFI Hongkhamບ້ານ ຫວ້ຍສະເຫງົາ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ020 2333 3616, hongkhamkeoduangsy@gmail.com, 2016
ສກຈບ ເທບທິດາຄຳ NDTMFI thepthidakhamບ້ານ ດົງດຳດວນ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ020 9977 7789, Fax: 041 251680somchay.chansina@gmail.com, 2016
ສກຈບ ພັນທະວີ NDTMFI Panthavy ( PTV)ບ້ານໂພນທັນ , ເມອືງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5988 8879, sms_soumisay@yahoo.com, 2016
ສກຈບ ເຮືອງປັນຍາ NDTMFI Huongpanyບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ031 213881, 031 213881gee_6694@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ປັນຍາພອນ NDTMFI Phanyaphoneບ້ານ ທົ່ງພານທອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 59585988, Nithv@yahoo.com, 2015
ສກຈບ ອຸດົມຊັບ NDTMFI Oudomsapບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5528 8387, viengkham1186@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ທິບອາພອນ NDTMFI Thipaphoneບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ020 2276 8111, Tappakse2016@gmail.com, 2016
ສກຈບ ຍອດທົງ NDTMFI Yordthongບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2323 2308, nhotthong.phongsy@outlook.com, 2016
ສກຈບ ພັນຈະເລີນຊັບ NDTMFL Phanjalernsabບ້ານ ນາດົງຈອງ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ020 2241 2774, 064 314 553, phuangkeosavathdee@gmail.com, 2016
ສກຈບ ວີເອວວີ NDTMFI VLVບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 454 780, Fax: 021 454 781info.vlvmfi@gmail.com, 2016
ສກຈບ ໜຶ່ງດຽວພັດທະນາ NDTMFI NeungdiewPhatthanaບ້ານ ທ່າງອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 7772 2294, 030 9995518, onemfi@yahoo.com, 2019
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ DTMFI Ekphathanaບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 244 428, 021 244 395somphone.s@mfclao.com, 2011
ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພັນ DTMFI SaynhaiSamphanhເຮືອນເລກທີ183, ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ ໃຕ້, ຖະໜົນ ໄຊສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ041 214 596, 041 214 596tadam2547@hotmail.com, 2011
ສກຈຮ ນິວຕັ້ນ DTMFI Newtonບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 223 447, 021 217 771lindas@newtonmfi.com, 2011
ສກຈຮ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ DTMFI Women and Family Development Fundບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 454 553, 021 454 553pick_s178@yahoo.com, 2011
ສກຈຮ ຈຳປາລາວ DTMFI ChampaLaoໜ່ວຍ 01, ເຮືອນເລກທີ 02 ; ຖະໜົນ ເພັດສະລາດ, ບ້ານ ຄອຍ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ071 260 550, 071 260 660souphontouy@yahoo.com / souphonmfi@gmail.com, 2012
ສກຈຮ ປະຕູຄຳ DTMFI Patukhamບ້ານ ວັດຈັນທ່າ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 254100, 021 254100khanmany@gmail.com, 2012
ສກຈຮ ພອນວາລີ DTMFI Phonevalyບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 222676, info@pvlmfi.com, 2013
ສກຈຮ ໂຊກໄຊ DTMFI Sokxayບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 264 858, anousack2015@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ບໍຄໍາຈະເລີນຊັບ NDTMFI Borkhamchalernsabບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 216 920; 030 9766 051, microfinancesnp@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ຈຳປາສັກ ຈາໍກັດ DTMFI Champasackບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ , ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈາໍປາສັກ031 215 171, 031 215 171asoulimeuangchan@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ມະນີ DTMFI Maneeບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 785 155, 021 785 156maneemicrofinance@gmail.com, 2015
ສກຈຮ ພັດທະນາ ຜົ້ງສາລີ DTMFI Phongsaly for Developmentບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ຖະໜົນບຸນເໜືອ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ088 210 234, 088 210 234ifdpmfi@yahoo.com, 2011
ສກຈຮ ດອກຄູນ DTMFI Dokkhounຖະໜົນ ເນລະມິດ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄໍາ ໃຕ້, ຕູ້ໄປສະນີ 7437, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 261 825, 021 261 825Phetdara.fc@gmail.com, 2012
ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ SCU HouamchayPhatthanaໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນະເຂດ041 252153, 020 2210 1519, 041 252153boudsady.scuhp73@gmail.com, 2011
ສສງ ຫົວແຊ່ຈະເລີນ SCU HuasaeChaleunເລກທີ129, ຖະໜົນ 13ໃຕ້, ບາ້ນຫົວແສ້, ເມືອງບາຈຽງ. ແຂວງຈາໍປາສັກ031 900 173, 020 55758279, 031 900 173saiyakai@hotmail.com, 2011
ສສງ ເຊໂນ SCU Senoເຮືອນ 201, ບ້ານໄຊຍະມຸງຄຸນ, ຖະໜົນ ເລກ 9, ເມືອງອຸທຸມພອນ No 201,041 431 430, 041 431 430scuseno@hotmail.com, 2011
ສສງ ທ່າແຂກ SCU Thakhekເຮືອນເລກທີ094, ຖະໜົນ ເຈົ້າອານຸ , ບ້ານ ທ່າແຂກກາງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄາມ່ວນ No 094051 251 190, 051 251 190scuthakhek@hotmail.com, 2011
ສສງ ວັນໃໝ່ SCU Vanmaiບາ້ນ ເລົ່າງາມ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ034 300 226, 034 300 226soukthavee.chanthavilard@giz.de, 2012
ສສງ ມິດຕະພາບ SCU Mittaphapບ້ານ ນາທົ່ມ, ເຮືອນເລກທີ 353, ໜ່ວຍ 5, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 771497, 021 771497scumittaphab@gmail.com, 2013
ສສງ ຫຼວງພະບາງ SCU Luangprabangບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ071 260 112, 071 260 112lpscu3@yahoo.com, 2014
ສກຈບ ສຸກສະຫວັດ NDTMFI Souksavathບ້ານທົ່ງສາງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2222 9199, nongssv@gmail.com, 2014
ສສງ ໝອງໄຮໂຄກ SCU Nonghaikhokບ້ານ ພັດທະນາໜອງໄຮໂຄກ, ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຈາໍປາສັກ030 955 9866, sackxayph@gmail.com, 2015
ສສງ ເມືອງແປກ SCU Paek Districtບາ້ນ ເທີນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ020 2222 635, 061 312 248vanh.xkp@gmail.com, 2016
ສສງ ເມືອງພູກູດ SCU Phoukouthບ້ານ ພູວຽງ, ເມືອງ ພູກູດ , ແຂວງ ຊຽງຂວາງ061 216 021, bouaphan32@gmail.com, 2016
ສສງ ຜາໄຊ SCU Phaxayບ້ານ ນາມຸນ ລາດຄ້າຍ, ເມືອງ ຜາໄຊ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ020 5556 1006; 061 213517, scuphaxay@gmail.com, 2016
ສສງ ປາກທອນ SCU Pakthoneບ້ານບຸ່ງກວງ, ເມືອງ ປາກກະດີງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ030 9447 819, fundf501@yahoo.com / takoun888@gmail.com, 2016
ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ DTMFI Newconceptບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ96969955, 021 255787, 021 264177, sonepheth.chanthaphone@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສົມບູນຊັບ NDTMFI Somebounsubບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ020 9989 6616, 020 56644599, 086 212 525somebounsub45@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສີປະເສີດ NDTMFI Sipaseuthບ້ານ ໂພໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ020 9827 7723, 030 330 607, khamphet_sp@hotmail.com, 2016
ສກຈບ ເມືອງລາວ NDTMFI Meuanglaoບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5855 5555, tvlaotv@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ NDTMFI Sokxaisanaບ້ານ ສາຍນໍ້າເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5590 3944, 021 720276, phetsavanh@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໜັ້ນຄົງ NDTMFI Mhankongບ້ານ ພິບຸນທອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ020 2238 0061 – 62, soumita929@gmail.com, 2017
ສກຈບ ໄພສານລ້ານຊ້າງ NDTMFI Phaisanlanexangບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 5555 8788 , 021 316 074, phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com, 2017
ສກຈບ ສະບາຍດີ NDTMFI Sabaideeບ້ານ ພັດທະນາຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ. ແຂວງ ຈຳປາສັກ020 2267 6666, khamtou.sabaidee@gmail.com, 2017
ສກຈບ ຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ NDTMFI Microfinance Officeບ້ານ ດອນເງິນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ074 211 045, , 2017
ສກຈບ ເພັດອານົງ NDTMFI PhetAnongບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ020 2892 4888, , 2017
ສກຈບ ນະຄອນ NDTMFI Nakhoneບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ020 5550 6090, Fax: 086 211 112dded869@gmail.com, 2017
ສກຈບ ອານຸສອນ NDTMFI Anousoneບ້ານ ຜາປູນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ074 213 309, Fax: 074 213 308, 2017
ສກຈບ ແອວແອນແອວ NDTMFI L&Lບ້ານ ທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ020 5550 7011, khaeksengmany@yahoo.com, 2018
ສກຈບ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ NDTMFI Sinhsup Meuangneuaບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ030 922 7474, santy.ssmi@gmail.com, 2018
ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ NDTMFI Sayyavongsengບ້ານ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ020 5406 0000, , 2018
ສກຈບ ຊ້າງ ເພັດ NDTMFI Xangphetບ້ານ ເມືອງງາ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ071 211 116, xangphet.group@gmail.com, 2018
ສກຈບ ເສີມຜາໄຊ NDTMFI Seumphaxayບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ020 5585 3349, soumktadlm@hotmail.com, 2018
ສກຈບ ຈະເລີນໄວ NDTMFI Chalernvaiບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ020 2245 0099, chaleranwai.ndmfi@gmail.com, 2018
ສກຈບ ສຸພາພອນ NDTMFI Souphaphoneບ້ານ ນາໂດນ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ020 5690 6666, souphaphone.mfi@gamil.com, 2018
ສກຈບ ສົມຫັວງທັນໃຈ NDTMFI Somwangthanjaiບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 335 034, somwangthanjai@hotmail.com, 2018
ສສງ ພັດທະນາເມືອງນາກາຍ SCU Phatthana MeuangNakaiບ້ານ ອຸດົມສຸກ, ເມືອງ ນາກາຍ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ020 5489 6655; 020 5983 3512, , 2018
ສກຈບ LAT NDTMFI LATບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 256 249, , 2017
ສສງ ຈຳປາພັດທະນາ SCU Champa Phatthanaບ້ານ ສຸຂຸມາ, ເມືອງ ສຸຂຸມາ, ແຂວງຈຳປາສັກ020 2878 6542, khammon.sitthideth@yahoo.com, 2017