ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມ: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet)

 • ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet)
 • ສະຖານທີ່: Online zoom meeting
 • ວັນທີ: 09/05/2024
 • ເວລາ: 9:00-11:30 ໂມງ

 

Google ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ສຳລັບອົງກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂປຣແກຣມ ຂໍພຽງແຕ່ມີບັນຊີ gmail ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງ Google ໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ.

 

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້:

 1. ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Google Drive ໃນການ ສ້າງ, ອັບເດດ, ແກ້ໄຂ, ລົບ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນ Google Drive ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
 2. ຮູ້ຈັກກັບ Google Sheet, Doc, Slide
 3. ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Google Form ໃນການສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ບົດທົດສອບຄວາມຮູ້ ພ້ອມວິທີການສ້າງ QR Code ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫຄົນອື່ນ
 4. ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Google Calendar ໃນສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນປະຕິທິນ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງການ
 5. ຮູ້ຈັກກັບ Google Appsheet ໃນການເຮັດແອບຕິດຕາມການໄປ-ມາ ວຽກ ຂອງພະນັກງານ

 

ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 

ພະນັກງານບໍລິຫານ,​ ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ, ໄອທີ, ການຕະຫຼາດ

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະສະມາຊິກ ສກມຈ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຕ້ອງມີ ບັນຊີ Gmail
 2. ຄອມພິວເຕີ້
 3. ໂປຣແກຣມ Anydesk ຫຼື Teamviewer ຢູ່ຄອມພິວເຕີ້
 4. Internet

ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://forms.gle/CetP4KTQw76txPQi9