ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023 ໂດຍຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສຳ ລັບພະນັກງານ, ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທົ່ວໄປ.
ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ແລ້ວ ທີ່ລີ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງຄ່າລົງທະບຽນ ພຽງແຕ່ 1.500.000 ກີບ/ຄົນ/3 ວັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານອາມອນ ຮ່ອມ 21, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນຄາລົງທະບຽນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ ຕະຫຼອດ 3 ວັນ ທີ່ຝຶກອົບຮົມ
ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://forms.gle/Fnwg9Nxp5hijVfDV9