ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 9 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນແລ້ວ

ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໄດ້ຮັບໂອກາດສ້າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກທີ່ອອກແບບມາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນ.

ໃນປີ 2014 ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ ບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງ ສກຈ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຝຶກອົບຮົມລຸ້ນທຳອິດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2015. ຈາກນັ້ນຕໍ໋ມາໄດ້ມີການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນຕື່ມອີກ; ໃນທັງໝົດ 8 ລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 190 ທ່ານ, ຍິງ 87 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ສາມາດສອບເສັງຜ່ານທັງໝົດມີ 187 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 86 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 9 ນີ້, ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 7, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດພິທີຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທຫລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ, ປະທານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ). ມີນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ ທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ; ທີ່ມາຈາກ 03 ສກຈຮ, 15 ສກຈບ, 02 ສສງ, ພະນັກງານ ຈາກກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປ ໂດຍແບ່ງ ເປັນ 2 ງວດ ຄື:​ ງວດທີ 1: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 08-19 ພຶດສະພາ, ແລະ ງວດທີ 2: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 05-16 ມິຖຸນາ 2017 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.

ຫຼັກສູດຯນີ້ ປະກອບມີ 8 ວິຊາ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ; ການວາງແຜນທຸລະກິດ & ຍຸດທະສາດ; ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ & ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ; ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ; ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ; ການບໍລິຫານການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ, ລະບົບບັນຊີ & ລະບົບຂໍ້ມູນ; ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ; ການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ & ການຄວບຄຸມພາຍໃນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີການສອບເສັງຄະແນນຜ່ານ 70%; ໃນນັ້ນ ວິຊາການດ້ານນິຕິກໍາ ກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ ຄະແນນຜ່ານ 70%.

ສໍາລັບ ປີ 2017 ນີ້, ສມກຈ ແມ່ນມີແຜນຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມຕື່ມທັງໝົດ ອີກ 2 ລຸ້ນ ເຊີ່ງຈະແບ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ທີ່ເບີ 021 226018, 030 948 1265 ຫຼື mfa@laomfa.local, ເວັບໄຊສ໌ www.laomfa.local