ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ວິທີການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

  1. ດາວໂຫລດ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ [ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ]

  2. ຕື່ມແບບຟອມສຳເລັດ ພ້ອມລາຍເຊັນ ແລະ  ສົ່ງເອກະສານມາ ທີ່ ສມກຈ – ອີເມວ  mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: 020 99626456 ຄໍາຮ້ອງສະໝັກຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍສະພາບໍລິຫານ & ຫ້ອງການບໍລິຫານ – ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ວ່າ ຄໍາຮ້ອງສະໝັກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ ສມກຈ

  1. ສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

  2. ໂອກາດໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແບບສະເພາະ.

  3. ໂອກາດພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

  4. ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ ແລະ​ ຍັງ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ / ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​-ການ​ບໍ​ລິ​ການ.
  5. ຊ່ອງທາງການໂຄສະນາຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ.

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ອົງການທີ່ໃຊ້ບໍລິການວິຊາການຂອງ LMFA Technical service

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)