ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສະໝັກວຽກ

ປະກາດແຈ້ງການ ເລື່ອງການສະເໜີຂໍທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” (LAFF) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ KfW…

Read more
ປະກາດແຈ້ງການ ເລື່ອງການສະເໜີຂໍທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF

Job Announcement for two Microfinance and village bank advisors – Lao National

The predecessor of the Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded in May…

Read more