ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະໝັກວຽກ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລີ້ມເຮັດວຽກ: ແຕ່ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ເຖິງ ທັນວາ 2022 ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລົງແຕ່ລະບ້ານ ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: 2 ທ່ານ ປະຈໍາຢູ່…

Read more
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

Announcement for Procurement of Laptop Computers and Printers Local supplier

Announcement for Procurement of Laptop Computers and Printers Local supplier 1. Context: The Lao Microfinance Association (LMFA) is promoting financial…

Read more

Project  assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more
Project  assistant
Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more

Announcement for Auditing Firm

TERMS OF REFERENCE   Assignment: ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF Lao Microfinance Association (LMFA) (Period: January – December 2021)   Background…

Read more
Announcement for Auditing Firm
Project Assistant

Project Assistant

BACKGROUND:The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded in…

Read more

Announcement for Finance & Risk Analyst Staff

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more
Announcement for Finance & Risk Analyst Staff
SCU Vanmai is hiring Head of accounting

SCU Vanmai is hiring Head of accounting

SCU Vanmai is a fast-growing microfinance organization with 30 employees and a network of almost 150 village banks supported by…

Read more

SCU Operations Consultant

Context: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more
SCU Operations Consultant
Announcement for Junior Legal Advisor 

Announcement for Junior Legal Advisor 

  BACKGROUND:  The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was…

Read more