ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະໝັກວຽກ

Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more
Repost – Announcement for TECHNICAL STAFF for PERFORMANCE MONITORING

Announcement for Auditing Firm

TERMS OF REFERENCE   Assignment: ANNUAL FINANCIAL AUDIT OF Lao Microfinance Association (LMFA) (Period: January – December 2021)   Background…

Read more

Project Assistant

BACKGROUND:The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded in…

Read more
Project Assistant
Announcement for Finance & Risk Analyst Staff

Announcement for Finance & Risk Analyst Staff

Introduction MFA-NSO/SCU unit: The Lao Microfinance Association (LMFA) started its operations informally in 2007 with a group of microfinance practitioners…

Read more

SCU Vanmai is hiring Head of accounting

SCU Vanmai is a fast-growing microfinance organization with 30 employees and a network of almost 150 village banks supported by…

Read more
SCU Vanmai is hiring Head of accounting
SCU Operations Consultant

SCU Operations Consultant

Context: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded…

Read more

Announcement for Junior Legal Advisor 

  BACKGROUND:  The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was…

Read more
Announcement for Junior Legal Advisor 
ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈະຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຈຳນວນ 30.000 ກີບ/ວັນ/1ທຶນ…

Read more

ປະກາດແຈ້ງການ ເລື່ອງການສະເໜີຂໍທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” (LAFF) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ KfW…

Read more
ປະກາດແຈ້ງການ ເລື່ອງການສະເໜີຂໍທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF

Job Announcement for two Microfinance and village bank advisors – Lao National

The predecessor of the Microfinance Association (LMFA), the Microfinance Working Group for the Lao PDR (MFWG), was founded in May…

Read more