ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ

  ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ […]

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ດາວໂຫລດ ແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່ :https://drive.google.com/drive/folders/17frVUjibcrv4vX3qdPFp3yuxn8-WON3S?usp=sharingສະຖານທີ່ ຕັ້ງ : ບ້ານ ທາດຫລວງກາງ ຮ່ອມ 4, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ .ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ : Email […]